Obudowa akustyczna silnika wentylatora spalin

Tłumik wydmuchu pary

Obudowy akustyczne silników pomp cyrkulacyjnych