Ostatnie realizacje

Tłumiki akustyczne wydmuchów powietrza z filtrów separatorów

Obudowy akustyczne trzech zespołów pompowych

Obudowy akustyczne silników

Ekran akustyczny przy czerpni powietrza sprężarkowni

Obudowy akustyczne dmuchaw powietrza

Tłumik akustyczny wydmuchu powietrza

Kabina do pomiarów parametrów akustycznych urządzeń

Żaluzje na czerpnie oraz ekrany akustyczne przy wyrzutniach powietrza kabiny akustycznej schładzania szyb

Tłumik czerpni powietrza kabiny schładzania szyb

Tłumiki wyrzutni powietrza z kabiny schładzania szyb

Obudowa akustyczna sprężarki

Tłumiki wyrzutni powietrza z kabiny schładzania szyb